Historia naszego gospodarstwa sięga 1946 roku, kiedy było prowadzone przez mojego dziadka. Następnie przejęli moi rodzice. W 2001 roku przejęliśmy gospodarstwo i zdecydowaliśmy się prowadzić je w harmonii z przyrodą. Przestawianie gospodarstwa trwało dwa lata. 2004 rok to rok uzyskania Certyfikatu Zgodności. Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, możemy oferować naszym klientom żywność o wysokiej jakości. W 2008 roku nasza ciężka i mozolna praca została zauważona i doceniona kolejno przez WODR i MRiRW przyznając nam I miejsce w województwie łódzkim w konkursie na "Najlepsze gospodarstwo ekologiczne towarowe". Natomiast w 2011 r. zajęliśmy II miejsce. W 2014 otrzymaliśmy nominację do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego. W 2015 zajęliśmy I miejsce w województwie łódzkim oraz II miejsce w kraju w kategorii Gospodarstwo Ekologiczne – towarowe.

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego to nie tylko uprawianie roślin według zasad ekologicznych to zmiana sposobu myślenia i całego życia-nauka pokory i cierpliwości.

Zdając sobie sprawę, że ekologia nie kończy się na naszych warzywach i chcąc wyjść naprzeciw naszym klientom poszerzyliśmy naszą ofertę o inne naturalne i ekologiczne produkty.

Top